časopis In Medias Res 2012.

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1.

IN MEDIAS RES
International Scientific Journal for the Philosophy of Media
No. 1