Center for Philosophy of Media and Media Research           Centar za filozofiju medija i medijska istraživanja

SIMPOZIJ / SYMPOSIUM
NA SJEVERU S PAVLOM VUK-PAVLOVIĆEM /
ON THE NORTH WITH PAVAO VUK-PAVLOVIĆ

KOPRIVNICA 2019.

 

simpozij2019