Časopis In medias res

Časopis In medias res je znanstveni časopis kojemu su u središtu pozornosti mediji, načini medijskog posredovanja, pitanja morala, slobode i neovisnosti suvremenih medija. Časopis je posvećen tekstovima filozofije medija, ali u vrlo širokom pristupu. Ideja je časopisa naime da nije dovoljno samo kritički ukazivati na neslobodu, nemoral, korupciju, nepotizam i druge boljke suvremene demokracije i medija u njima, nego da treba propitivati sva moguća područja iz kojih bi mogli doći pomaci u uspostavljanju slobodnih medija, a samim tim i realiziranja višeg stupnja slobode i uljuđenijeg društva. Časopis In medias res je dakle filozofijski časopis koji je itvoren za interdisciplinarna znanstvena, umjetnička, teološka, informatička i druga istraživanja.