Video materijali FILOZOFIJA MEDIJA (2015.)

  
  
Petak 18. 9. 2015.
  
  
Sead Alić: Otvaranje Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
  
  
Divna Vuksanović: Pozdravni govor Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
  
  
Predrag Finci: Soba i ulica (stvaralaštvo između privatnog i javnog)
  
  
Željko Rutović: Postmoderni mediji – (ne)moć kreativnosti (stvarnost i spektakl)
  
  
Divna Vuksanović: Filozofija medija i kreativne industrije
  
  
Vlatko Ilić: O kreativnosti u vremenu medija
  
  
  
Diskusija 1 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji   
  
  
Sead Alić: Prisvajanje licence na kreativnost
  
  
Nenad Vertovšek: Dronovi i lifelogging kao nova medijska percepcija stvarnosti 21. stoljeća – povezivanje kreativnosti i vojnih ciljeva
  
  
Dragan Ćalović: Upotrebna vrednost i kreativnost u medijima
  
  
  
Diskusija 2 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji   
  
  
Vesna Ivezić: Lica cenzure – sloboda mišljenja i kreativnost u uvjetima tržišno orijentiranog društva
  
  
Marijana Kolednjak, Ivana Grabar: Ugasi loš program i upali svoj stav!
  
  
Fulvio Šuran: Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom
  
  
Tijana Vukić: Konceptualizacija novinarske kreativnosti
  
  
Miloš Milošević, Irena Ristić: Kreativan pristup izučavanju kreativnosti
  
  
  
Diskusija 3 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji   

 


 

  
  
Subota 19. 9. 2015.
  
  
Danijela Pantić Conić: Brend, potrošačko društvo i mediji
  
  
Daniela Blaževska: Menadžment medija i kreativnost
  
  
Veljko Žvan: Kreativnost i tržište
  
  
Miroslav Vićentijević: Kreativnost reklame = stvaranje potrošačkog društva
  
  
  
Diskusija 4 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji   
  
  
Slađana Stamenković: Mediji u Srbiji: kreativnost ili kvazi kreativnost?
  
  
Jelena Marković: Kreativan pristup medijskom zagadjenju – umetnička reciklaža
  
  
Antonija Jurčić, Branka Barić: Kreativnost verbalnog i neverbalnog koda reklamnih poruka banaka koje posluju u Hrvatskoj
  
  
Ana Đurković: Kratki film i kreativnost
  
  
  
Diskusija 5 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji   
  
  
Vasilija Antonijević: Kreativni marketing u filmu kao anticipacija propasti kinematografije
  
  
Katarina Šmakić: Društvene mreže i omladina: uticaj opcije „like“ na kreativno ponašanje omladine
  
  
Aleksandra Brakus: Kreativni marketing u medijima
  
  
Drago Martinović: Kreativnost djelatnika za odnose s javnošću u (novo)medijskom okruženju
  
  
Damir Kukić, Edin Tabak: Novi mediji i društveno čitanje
  
  
Radenko Šćekić, Mimo Drašković: Politička (ne)kreativnost u medijima
  
  
Ivana Ukropina: Drama kao instrument advertajzing i medijskog profita
  
  
Livia Pavletić: Mogućnost kreativnosti u medijima