Video materijali FILOZOFIJA MEDIJA (2016.)

  
  
Petak 23. 9. 2016.
  
  
Divna Vuksanović i Dragan Ćalović: Otvaranje Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2016.) Mitologija i imaginacija
  
  
Predrag Finci: Myth and Imagination
  
  
Cathi Unsworth: From History to the Story
  
  
Louise King: Jung, Dream, Film
  
  
Damjan Ristić: Konspiratorna imaginacija in družbeni mediji
  
  
Hrvoje Jurić: Myth – Religion – Philosophy – Science, and Vice Versa
  
  
Vlatko Ilić: Mitologija novih medija
  
  
Damir Kukić: Mediji i (de)mitologizacija
  
  
Bojan Blagojević: Mitologija za budućnost: preobražaj mitova u delima Kierkegaarda i Nietzschea
  
  
Željko Rutović: Masmedijska mitologija (sloboda je ne misliti)
  
  
Aleksandra Brakus: Narcis u zagrljaju medija
  
  
Mimo Drašković, Mileva Pavlović: Post - moderni mediji – proizvod ili žrtva mitologije?
  
  
Damir Smiljanić: Sumrak pop-idola ili Kako se filozofira Thorovim čekićem
  
  
Ivan Platovnjak: Nenadomestljivost imaginacije v ignacijanski kontemplaciji
  
  
Vuk Vuković: Mediji i supermoć: kako pričamo bajke danas?
  
  
Divna Vuksanović: Mediji / Mitologija / Imaginacija: Damanhur vs. Cern
  
  
Predstavljanje knjige O kolodvoru i putniku Predraga Fincija
  
  

 


 

  
  
Subota 24. 9. 2016.
  
  
Radenko Šćekić: Politička upotreba mitova i medijska imaginacija u politici
  
  
Nenad Vertovšek: Moć imaginacije o smrti kao novoj dimenziji životau staroegipatskoj mitologiji
  
  
Ana Đurković, Sunčica Jergović: Imaginacija i moderna audiovizuelna forma
  
  
Biljana Radovanović: Eksperiment i imaginacija
  
  
Irena Sever Globan, Antonija Pavić: „I živjeli su zauvijek sretno“. Mit o savršenoj ljubavi u romantičnim filmovima
  
  
Jadranka Božić: Viralnost podkasta: poziv na buđenje mašte
  
  
Katarina Šmakić: Pandorina kutija novih medija
  
  
Dragan Ćalović: Mediji i društvo zabave
  
  
Vesna Maričić: Inkorporiranje mita u jeziku filma-Tarantinov Đjango osvetnik
  
  
Miroslav Vićentijević: Persej protiv medijske meduze
  
  
Dejana Nešić: Domaće i strano kao konstrukti imaginacije u svetu virtuelnog komuniciranja
  
  
Danijela Pantić Conić: Američki san, najpoznatiji globalni mit modernog doba
  
  
Fulvio Šuran: S one strane dobra i zla: B A T M A N
  
  
Antonija Jurčić i Branka Barić: Najrasprostranjeniji mitovi današnjice među tinejdžerima
  
  
Darija Rupčić: Mit o skrbi – Boffovo i Heideggerovo poimanje skrbi kao konstitutivnog momenta ljudskosti
  
  
Iris Jerončić Tomić: Stigma – uloga videa u psihoedukaciji („Boli me“ – video za promociju mentalnog zdravlja)
  
  
Livia Pavletić: Medijsko posredovanje Boga
  
  
Damir Bralić: Ima li suživota unutar simboličkog prostora?
  
  
Jovan Bukovala: Medijska mitologizacija vampira: Ekranizacija istorijske imaginacije lika Save Savanovića
  
  
Dinko Gruhonjić: Mit o povlačenju države iz vlasništva nad medijima u Srbiji