časopis In Medias Res 2013.

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3.

IN MEDIAS RES
International Scientific Journal for the Philosophy of Media
No. 3

 

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2.

IN MEDIAS RES
International Scientific Journal for the Philosophy of Media
No. 2