Upute autorima

Opće informacije

In medias res, elektronički časopis koji ima i svoj PDF oblik donosi isključivo neobjavljene priloge na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi radovi podložni su recenziji te su prihvaćeni za objavljivanje na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija.

Recenzirani članci kategoriziraju se na sljedeći način:

 1. Izvorni članak: sadrži nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja;
 2. Prethodno priopćenje: sadrži nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja iskazane u preliminarnom obliku;
 3. Pregledni članak: sadrži izvoran i kritički prikaz određenog područja ili nekog njegova dijela.

Časopis objavljuje i nekategorizirane rodove, odnosno recenzije i prikaze teorijski relevantnih izdanja objavljenih u zadnje tri godine u Hrvatskoj i inozemstvu, te izvještaje sa javnih predavanja, predstavljanja knjiga, znanstvenih skupova i slično.

Tekst koji sadrži plagirane dijelove tuđih tekstova neće biti objavljeni.

Budući da je riječ o elektroničkom časopisu, uredništvo zaprima i vizualne i auditivne priloge u formatima koji se mogu staviti na web. Audio i video prilozi mogu biti sastavni dio teksta, ali se mogu emitirati i na kraju teksta. Preporuča se da to budu kraće audio i video forme iz tehničkih razloga. Također, dobro su došle i fotografije i grafičke skice. PDF format sadržavati će isključivo tekst pisan prema dolje izloženim naputcima.

Časopis autorima ne naplaćuje troškove zaprimanja, recenziranja i objavljivanja radova.

Svi rukopisi koji prođu prvu uredničku kontrolu podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta.

 

Oprema i slanje rukopisa

Poželjni opseg izvornih članaka je od 16 do 32 autorske kartice, prethodnih priopćenja i preglednih članaka od 8 do 16 kartica, a recenzija i prikaza od 4 do 8 kartica. Autorska kartica iznosi 1 800 znakova ( s praznim mjestima), odnosno 30 redaka po 60 znakova.

Rukopis, u opremi teksta, treba sadržavati sljedeće elemente:

 1. ime i prezime autora,
 2. naziv  i adresu matične institucije autora,
 3. autorovu adresu za kontakt (ako se razlikuje od adrese matične institucije),
 4. e-mail adresu autora,
 5. puni naslov članka (eventualno i podnaslov),
 6. sažetak članka (ne duži od 900 znakova s praznim mjestima) i ključne riječi ( ne više od 10), na hrvatskom i jednom stranom jeziku (engleski ili njemački).

Ako potpuni bibliografski podaci o citiranim djelima nisu navedeni u bilješkama (fusnotama), autor je dužan na kraju teksta navesti popis citirane literature s potpunim podacima o navedenim djelima.

Rukopisi se šalju na mail adresu koja se nalazi u rubrici kontakt na web stranici www.centar-fm.org

 

Način citiranja

Uredništvo preporučuje način citiranja „pomoću fusnota“ koji je ustaljen u ovoj vrsti časopisa. Bilješka (fusnota) pri prvom navođenju rada ( bez obzira na to je li rad objavljen na hrvatskom ili na nekom drugom jeziku) treba izgledati ovako:

 1. [za knjigu]   Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1984., str. 318.
 2. [za zbornik radova]  Hans Lenk (ur.), Wissenschaft und Ethik, Reclam, Stuttgart 1991.
 3. [za članak iz časopisa]  Vitorio Hosle, „Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije“, Filozofska istraživanja 90 (3/2003), str. 539-552.
 4. [za članak iz zbornika ili poglavlje iz knjige] Henning Ottmann,  „“Plemenita laž“ i demokratska politika“, u Pavo Barišić (ur.), Demokracija i etika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005., str. 11.
 5. [za literaturu u elektroničkom obliku]  Arne Naess, „Is It a Plus to Have a Definite Metaphysics in Common“, http:/trumpeter.athabascau.ca/content/v22.1special/9definite metaphysics.pdf  Pristup: 14 veljače 2008.

 

U slučaju kada naslov i podnaslov knjige ili članka nisu razdvojeni interpunkcijom, pri navođenju rada podnaslov se od naslova odvaja točkom i započinje velikim slovom:

 1. Hans-Georg Gadamer, Uber die Verborgenheit der Gesundheit. Aufsatze und Vortrage.
 2. Anselm Bohmer, „Re-evolutivna budućnost. O izlasku čovjeka iz samoskrivljenog gubitka smisla“

 

U drugom i kasnijim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo inicijal imena i prezimena autora, naslov rada (knjige ili članka), te broj stranice:

 1. I. Kant, Kritika čistoga uma, str. 319.
 2. V. Hosle, „Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije“, str. 549.

 

U uzastopnim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo oznaku „Ibid“, te broj stranice:

 1. Ibid., str. 150.

 

Uredništvo, dakako, prihvaća i druge načine citiranja, pod uvjetom da su dosljedno provedeni u pojedinom tekstu.

Upute su preuzete iz časopisa Filozofska istraživanja, HRFD, Zagreb.