Filozofija medija 2019.

devetisimpozij2019

Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJA MEDIJA (2019.)

 

International Interdisciplinary Symposium
THE PHILOSOPHY OF MEDIA (2019)

Zbornik Mediji kao središnji problem sadašnjosti

Mediji kao središnji problem sadašnjosti
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija
održanog 19. – 21. rujna 2018. u Zagrebu

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2019.

Zbornik Media and Communicatio

Media and Communication
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2019.