Filozofija medija 2016.

sestisimpozij2016

Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJA MEDIJA (2016.)
Mitologija i imaginacija

 

International Interdisciplinary Symposium
THE PHILOSOPHY OF MEDIA (2016)
Mythology and Imagination

Zbornik Kreativnost i mediji

Kreativnost i mediji
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija
(Kreativnost i mediji)
17. – 20. 09. 2015., Cres

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2016.