Filozofija medija 2020.

devetisimpozij2019

Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJA MEDIJA (2020.)
MEDIJI – PANDEMIJA – INFODEMIJA

 

International Interdisciplinary Symposium
THE PHILOSOPHY OF MEDIA (2020)
MEDIA – PANDEMIC – INFODEMIC

Zbornik Zrcalo medija

Zrcalo medija
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija
održanog 17. – 20. rujna 2019. u Zagrebu

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2020.

Zbornik Media and Communication 2

Media and Communication 2
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2020.