Filozofija medija 2021.

jedanestsimpozij2021

Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJSKA MISAO U VREMENU FAKE NEWSA, GOVORA MRŽNJE, INFODEMIJE, MANIPULIRANJA I NESLOBODE MEDIJA (2021.)

 

International Interdisciplinary Symposium
PHILOSOPHICAL THOUGHT IN THE TIME OF FAKE NEWS, HATE SPEECH, INFODEMIA, MANIPULATION AND NON-FREEDOM OF THE MEDIA (2021)

Zbornik Zrcalo medija

MEDIJI – PANDEMIJA – INFODEMIJA
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija
održanog 15. – 18. rujna 2020. u Zagrebu

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2021.

Zbornik Media and Communication 2

Media and Communication 3
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2021.